Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33693107
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 174/17 toczy się sprawa
z wniosku Marianny Ziaja o uznanie za zmarłego Stanisława Machowskiego s. Władysława, ur. 27.07.1923 r.
Wzywa się Stanisława Machowskiego, aby w oznaczonym terminie 3 miesięcy, a nie dłuższym niż 6 miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznany za zmarłego.
Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
33693107
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne