Ogłoszenie

komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33693121
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółySygn. akt I Ns 1109/16
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 1109/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcom Wacławowi Pondel i Bogumile Pondel na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.117,00 zł (dziesięć tysięcy sto siedemnaście złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej, zasądzonego w pkt III Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XI Wydział Cywilny z dnia 3 lipca 2015 r., sygn. akt XI Ns 371/14 na rzecz uczestniczki Genowefy Stopyra, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wyżej wymienionej kwoty z depozytu sądowego ma nastąpić na rzecz uczestniczki na jej wniosek lub jej następców prawnych, po okazaniu dowodu osobistego, a w przypadku spadkobierców postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33693121
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne