Ogłoszenie

Komunikat

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33693417
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-200 Starachowice
Ulica
Staszica 12

SzczegółySąd Rejonowy w Starachowicach zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 302/17 toczy się z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Marku Adamie Krupie, zmarłym w dniu 5 listopada 2014 roku w Starachowicach, ostatnio na stałe przed śmiercią zamieszkałym w Starachowicach. Sąd wzywa spadkobierców Marka Krupy, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nabycia spadku po zmarłym, gdyż w przeciwnym razie mogą oni zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po nim.
33693417
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne