Ogłoszenie

Komunikat

mazowieckie, Pionki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33693760
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-670 Pionki
Ulica
Jana Pawła II 15

SzczegółyBURMISTRZ MIASTA PIONKI
działając na podst. art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz.2147
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zamieszczono na stronie internetowej www.bip.pionki.pl/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pionki, Al. Jana Pawła II Nr 15 w dniu 14 września 2017 r. na okres 21 dni wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 1464/436 o pow. 1,8404 ha, w Pionkach przy ul. Zakładowej zabudowanej budynkami przemysłowymi, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Pionki wraz z udziałem 36/10000cz. w prawie użytkowania wieczystego dz. nr: 1464/31, 1464/167, 1464/103, 1464/36, 1464/126 o łącznej pow. 7,4786 ha, udziałem 3644/10000cz. w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 1464/386 o pow. 0,1574 ha oraz udziałem 693/10000cz. w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 1464/438 o pow. 1,3145 ha, stanowiących drogi wewnętrzne .
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Pionki, Al. Jana Pawła II Nr 15, pok. 22 lub tel. (48) 341 42 15 lub ( 48) 341 42 19.
Pionki, dnia 11.09.2017 r.
Burmistrz Miasta Pionki
/-/ Romuald Zawodnik
33693760
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne