Ogłoszenie

Komunikat

mazowieckie, Solec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33694021
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
27-320 Solec
Ulica
Rynek 1

SzczegółyINFORMACJA
O SPORZĄDZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, iż został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Solec nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz dotyczy nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Solec nad Wisłą.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 12-09-2017 r. na okres 21 dni.
Wójt
/-/ Marek Szymczyk
33694021
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne