Ogłoszenie

Konsultacje społeczne w Siemianowicach Śląskich w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

śląskie, Siemianowice śląskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33694557
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Jana Pawła II
Osoba kontaktowa
GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

SzczegółyOgłoszenie o rozpoczynających się konsultacjach społecznych
Na podstawie Uchwały Nr 262/2012 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia
30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Siemianowic Śląskich ( Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2012 r. poz. 4108 z późn zm.)
Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zaopiniowania projektu:
"Uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji."
1. Termin konsultacji od 18 września do 25 września 2017 r.
2. Zasięg konsultacji obejmuje teren miasta Siemianowice Śląskie.
3. Konsultacje odbywać się będą w formie: udostępnienia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce stowarzyszenia - www.siop.siemianowice.pl., oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy
ul. Michałkowickiej 105.
Opinie składać będzie można na Formularzu zgłoszeniowym, który można będzie przesłać - na adres e-mailowy: ratusz@um.siemianowice.pl, lub
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, lub - dostarczyć osobiście do kancelarii podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
Formularz dostępny będzie;
1. na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce stowarzyszenia - www.siop.siemianowice.pl.
2. w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Miachałkowicka 105, w Wydziale Polityki Społecznej.
33694557
drukuj ogłoszenie