Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33703426
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 532/17 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach Inspektorat w Ostrowcu Św. o stwierdzenie nabycia spadku po Izabeli Dąbrowskiej, córce Władysława i Marii, zmarłej 28.04.2016 r. w Ostrowcu Św., mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Pętkowicach, gmina Bałtów
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33703426
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne