Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33703447
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1438/16 z wniosku Prokury NSFIZ z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Marcinie Piotrze Kochańskim, synu Mariana i Ewy, zmarłym 8.05.2015 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Św. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33703447
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne