Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33703450
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 91/17 z wniosku Bożeny Kitowskiej, o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości położonej w obrębie Udziców, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie o numerze ewidencyjnym 36 o pow. 0,57 ha, która nie ma urządzonej księgi wieczystej ani złożonego zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Jana Barana, syna Andrzeja i Aleksandry, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi nabycie własności przez posiadacza samoistnego, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33703450
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne