Ogłoszenie

Ogłoszenie sądowe

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33703112
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
Świrskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Siedlcach I Wydział Cywilny za sygn. I Ns 354/17 toczy się sprawa z wniosku Anny Modrzewskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 263 i 264, stanowiącej część rowu przylegającego do działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 38/11 oraz 38/2 i 38/4, położonej w miejscowości Jagodnia, gmina Siedlce, które znajdują się w posiadaniu wnioskodawcy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych do stawienia się w Sądzie i wykazania swoich praw do w/w nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie udowodnione.
33703112
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne