Ogłoszenie

Starosta Węgrowski zawiadamia o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projekt opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków

mazowieckie, Węgrów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33703677
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
07-100 Węgrów
Ulica
Przemysłowa 5
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE

SzczegółyZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.)
STAROSTA WĘGROWSKI
zawiadamia, że w dniach od 6 listopada 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r. (w dni robocze), w godzinach od 1000 do 1400 w lokalu Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 (pok. nr 13, parter), zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych KOLONIA ZŁOTKI i ORZEŁEK położonych w jednostce ewidencyjnej SADOWNE, składający się z rejestru gruntów, rejestru budynków, kartotek budynków, mapy ewidencyjnej.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
33703677
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne