Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33703687
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
Biskupa Świrskiego 17
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Siedlcach Wydział Cywilny toczy się sprawa z wniosku Kazimierza Sałaty z udziałem Miasta i Gminy Łosice o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Bernardzie Grzegorzu Wierzbickim zmarłym 30 stycznia 1990r w Łosicach i ostatnio tam zamieszkałym. Wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci jako spadkobiercy.
33703687
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne