Ogłoszenie

Wezwanie wierzycieli do odbioru depozytu

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33703730
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
Postanowieniem z dnia 25 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie sygn. akt I Ns 756/17, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego - na okres 10 lat - odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomość położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6740.90.2016.MD z dnia 14 lipca 2016 roku - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. kwoty w wysokości 7 407,34 zł (siedem tysięcy czterysta siedem złotych trzydzieści cztery grosze) dotyczącej działek nr 14/1 o pow. 0,0601 ha i nr 9/1 o pow. 0,0223 ha położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 16, ark. 4 i 5) tytułem wypłaty odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego znak: GN.I.683.1.95.2016 z dnia 23 czerwca 2017 roku z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona na rzecz osób, które wykażą nabycie spadku po zmarłej Zofii Cieślak i w częściach, w jakich spadek nabyli. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu.
33703730
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne