Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33704736
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 794/15 z wniosku Jadwigi Polak z udziałem Elżbiety Ochman, Włodzimierza Klimkiewicz, Wiesława Klimkiewicz, Grzegorza Klimkiewicz, Zbigniewa Polak, Małgorzaty Rudnik, Stanisława Ciura, Sylwestra Ciura, Ireny Chojnackiej, Ludwika Chojnackiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Marki, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 67/2, obręb nr 0010, 1-10 o pow. 0,1470 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa nieznanych z imienia i nazwiska poprzednich właścicieli i posiadaczy nieruchomości lub ich spadkobierców, a także inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie bez ich udziału, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33704736
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne