Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33705219
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-200 Starachowice
Ulica
Staszica 12

SzczegółyOgłoszenie
Sąd Rejonowy w Starachowicach zawiadamia, że w sprawie I Ns 411/15 toczy się postępowanie
z wniosku Jolanty Gralec, zamieszkałej przy ul. Kościelnej 71c, 27-200 Starachowice,
o stwierdzenie nabycia spadku po Radosławie Gralcu, zmarłym dnia 31 grudnia 2014 roku
w Starachowicach, i tu ostatnio stale zamieszkałym,
Sąd wzywa spadkobierców Radosława Gralca, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33705219
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne