Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33705418
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-200 Starachowice
Ulica
Staszica 12

SzczegółyOgłoszenie
Sąd Rejonowy w Starachowicach zawiadamia, że w sprawie I Ns 188/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Bodzentyn o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie dotyczące nieruchomości położonej w miejscowości Śniadka Druga, gmina Bodzentyn o powierzchni 0,7900 hektara, o numerze ewidencyjnym działki 422. Zgodnie z treścią wniosku samoistnym posiadaczem tej działki w okresie biegu terminu zasiedzenia była Gmina Bodzentyn.
Sąd wzywa właścicieli tej działku, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.
33705418
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne