Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33705900
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 350/17 zawiadamia, że toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Grabowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Cecylii Dyląg, c. Władysława i Pauliny, zmarłej w dniu 6 października 1995 r. w Wysocku, ostatnio stale zamieszkałej w Przemyślu, pow. przemyski, woj. podkarpackie. W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Przemyślu.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, a w szczególności dzieci spadkodawcy i ich dzieci, rodzeństwo, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
33705900
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne