Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33705924
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-200 Starachowice
Ulica
Staszica 12

SzczegółySąd Rejonowy w Starachowicach zawiadamia, że w sprawie I Ns 228/17 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Szałtys i Krystyny Wilkońskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie dotyczące działki gruntu o numerze ewidencyjnym 420 o powierzchni 0,0978 hektara, położonej w Starachowicach przy ulicy Fryderyka Lempe, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzona jest księga wieczysta KI1H/00018348/3. Zgodnie z treścią wniosku samoistnym posiadaczem tej działki w okresie biegu terminu zasiedzenia była Janina Szałtys córka Jana i Leokadii i Krystyna Wilkońska, córka Jana i Leokadii.
Sąd wzywa współwłaścicieli tej działki, a w szczególności Alicję Stanisławę Augustyniak, córkę Stanisława i Marianny, Henryka Kaletę, syna Bronisława i Zofii, Jana Kaletę, syna Bronisława i Zofii, Marię Teresę Kaleta, córkę Bronisława i Zofii, Zofię Kaleta, córkę Bronisława i Zofii, Wacławę Domicelę Misztal, córkę Stanisława i Marianny, Emilię Tokarską, córkę Bronisława i Zofii, Mariana Wojtysiaka, syna Stanisława i Marianny, bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33705924
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne