Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33705973
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 707/17
toczy się postępowanie z wniosku Józefa Smolenia o zasiedzenie nieruchomości położonej w Pieniążkowicach, gmina Czarny Dunajec, oznaczonej jako działka ewid. nr 54/2 o pow. 0,0468 ha, powstałej z podziału działki 54/1 o pow. 0,2378 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Jana Bielaka i Stanisława Bielaka, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33705973
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne