Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33706047
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie pod sygn. INs 1773/16 z wniosku Józefy Rejus o stwierdzenie, że Józefa Rejus, córka Bronisława i Anieli, nabyła przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 2010 r. własność niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,0654 ha oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1020/2, położonej w Rzeszowie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swe prawa do przedmiotowej nieruchomości pod rygorem ich pominięcia.
33706047
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne