Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33706083
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie pod sygn. INs 1382/16 z wniosku Tadeusza Burek o stwierdzenie, że Tadeusz Burek nabył przez zasiedzenie z dniem 1 października 2008 r. nieruchomość położoną w Wólce Sokołowskiej oznaczoną nr. działki 151/2 powstałą z pgr nr 1460/2 i 1461/5 o powierzchni 0,05 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swe prawa do przedmiotowej nieruchomości pod rygorem ich pominięcia.
33706083
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne