Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33706180
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 790/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ochotnica Dolna o zasiedzenie nieruchomości położonej w Tylmanowej, złożonej z dz. ewid.: nr 1002/2 o pow. 0,0049 ha (powstałej z parceli gruntowej nr 1002/2 z LWH 1156); nr 999/1 o pow. 0,0170 ha; nr 6386 o pow. 0,0809 ha; nr 6417 o pow. 0,0050 ha (powstałej z parceli gruntowej nr 6417 z LWH 990); nr 6494/2 o pow. 0,0501 ha (powstałej z części parceli gruntowej nr 6494 z LWH 237); nr 4756 o pow. 0,0356 ha (powstałej z parceli gruntowej nr 4756 z LWH 752); nr 4755/2 o pow. 0,1621 ha (powstałej z parceli gruntowej nr 4755/2 z LWH 752).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33706180
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne