Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33706190
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 665/17 toczy się postępowanie z wniosku Anny Szeliga o zasiedzenie nieruchomości położonej w Ratułowie, gmina Czarny Dunajec, oznaczonej jako działki ewid. nr 8282/1, 8282/3, 8282/5, 8282/11, 8282/13, 8282/15, 8282/17, 8282/20, 8283 o łącznej pow. 1,1548 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33706190
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne