Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33705918
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Kościuszki 2

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Przed Sądem Rejonowym w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie do sygn. I Ns 192/17 z wniosku Zbigniewa Rak z udziałem Andrzeja Szydłowskiego, Bogusławy Żelazna, Marii Baran, Mieczysława Klockowskiego, Gminy Bogoria toczy się postępowanie o zasiedzenie
nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,04 ha, o numerze ewidencyjnym 511, położonej w miejscowości Bogoria, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.
Sąd wzywa wszystkie osoby, które roszczą sobie jakiekolwiek prawa do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie trzech miesięcy - licząc od dnia 4 października 2017 roku - zgłosiły się w tut. Sądzie i udowodniły zasadność swych roszczeń, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w niniejszym postępowaniu.
33705918
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne