Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33706194
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 869/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Jabłonka o stwierdzenie zasiedzenia części nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 8477 o powierzchni 0,0920 ha, położonej w miejscowości Podwilk, powstałej z p.gr.l.kat 8477 obj. Kw NS1T/00011799/1, w której prawo własności wpisane jest na rzecz: Marii z Bosaków Wiatrowa, Stanisława Bosak, Karoliny Chorąży, Teresy Cesarz, Zofii Kapuściarz, Heleny Rokicka, Tadeusza Cesarz, Józefiny z Otrębiaków Chowaniec, Michała Chowaniec, Marii z Dulibanów Kowalik, Karoliny z Bolibrzuchów Kulawiak, Jana Nowaka, Franciszka Kulawiak, Sylwestra Bosak, Marii Bosak, Karoliny z Żeleźników Nowak, Joanny z Lenartów Stafira, Wendelina Żeleźnik, Karoliny z Żeleźników Nowak Chorąży, Stefana Nowak.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym: Marię z Bosaków Wiatrowa, Stanisława Bosak, Karolinę Chorąży, Teresę Cesarz, Zofię Kapuściarz, Helenę Rokicka, Tadeusza Cesarz, Józefinę z Otrębiaków Chowaniec, Michała Chowaniec, Marię z Dulibanów Kowalik, Karolinę z Bolibrzuchów Kulawiak, Jana Nowaka, Franciszka Kulawiak, Sylwestra Bosak, Marię Bosak, Karolinę z Żeleźników Nowak, Joannę z Lenartów Stafira, Wendelina Żeleźnik, Karolinę z Żeleźników Nowak Chorąży, Stefana Nowak bądź ich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33706194
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne