Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33706595
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się sprawa sygn. akt VIII Ns 488/17
z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach o
stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Szczerek z domu Gwiazda córce
Stanisława i Franciszki, zmarłej w dniu 25 listopada 2012 roku w
Końskich, ostatnio stale zamieszkałej w Kielcach. Wzywa się
spadkobierców zmarłej Zofii Szczerek z domu Gwiazda, aby w terminie
trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa
do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.";
33706595
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne