Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33706584
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie pod sygn. I Ns 339/16 z wniosku Województwa Podkarpackiego - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu zezwala wnioskodawcy Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 688,00 zł należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość położoną w obrębie Zdziechowice Pierwsze, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 1311/2 o pow. 0,0034 ha, nr 1426/2 o pow. 0,0012 ha oraz nr 1229/2 o pow. 0,0004 ha i nr 1032/2 o pow. 0,0003 ha powstałe z podziału działek nr 1229 i 1032, ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak N.III.7570.1.943.2013 z dnia 25 czerwca 2014 roku z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku - osobom, które wykażą, iż na dzień 20 listopada 2014 roku przysługiwało im prawo własności działek nr 1311/2, 1426/2,1229 i 1032, położonych w obrębie Zdziechowice Pierwsze.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33706584
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne