Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33706617
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie pod sygn. INs 288/16 z wniosku Województwa Podkarpackiego - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu zezwala wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.949,00 zł należnej z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w miejscowości Sokołów, gm. Sokołów Małopolski, oznaczoną jako działki nr 978/1 o powierzchni 0,022 ha, 979/1 o powierzchni 0,0026 ha, 1085/1 o powierzchni 0,0158 ha, 1086/1 o powierzchni 0,0163 ha powstałe z podziału działek nr 978, 979, 1085, 1086 ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 stycznia 2016 r. nr N-III.7570.1.1185.2015 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku - osobie, która wykaże, iż na dzień 25 sierpnia 2015 r. przysługiwało jej prawo własności do przedmiotowych działek.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33706617
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne