Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33706641
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszwska 44

Szczegóły "W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się sprawa pod sygn. akt VIII Ns
293/17 z wniosku Sławomira Ryń o stwierdzenie nabycia przez małżonków
Adama Ryń i Katarzynę Ryń na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej
małżeńskiej przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1401 o pow. 0,11 ha położonej w
gminie Górno, obręb Górno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie,
nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od
daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Kielcach VIII Wydział
Cywilny i udowodnili swoje prawa do powyższej nieruchomości, gdyż w
przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia przez zasiedzenie powyższej nieruchomości."
33706641
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne