Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

świętokrzyskie, Końskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33707341
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-200 Końskie
Ulica
Odrowąża 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 416/17 z wniosku Ireny Liwocha o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Ciszku, nazwisko rodowe "Ciszek", synu Franciszka i Katarzyny, zmarłym w dniu 9 stycznia 1991 roku w Końskich, ostatnio stale zamieszkałym w Jóźwikowie, gm. Radoszyce.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33707341
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne