Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

świętokrzyskie, Busko-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153490
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Busku-Zdroju
pod sygnaturą akt I Ns 365/17 z wniosku Janiny Sztorc
z udziałem Adama Romańskiego i innych toczy się
postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia udziału wynoszącego
30/120 części w nieruchomości zabudowanej położonej
w Stopnicy przy ul. 3 Maja 39, dla której
prowadzona jest księga wieczysta w Busku -Zdroju
nr KI1B/00005223/1, a w której wpisani są jako współwłaściciele Piotr Zięba,
Natalia Zięba, Stanisław Augustyn, Wiktoria Augustyn, Jan Romański,
Zofia Romańska, Tomasz Sztorc, Anna Sztorc.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców
nieżyjących właścicieli ww. nieruchomości,
aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia
zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa,
pod rygorem stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
jeżeli zostanie udowodnione.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne