Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33718305
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudkiego 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek Genowefy Francuziak, Jana Francuziak zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 1166/16 o zasiedzenie nieruchomości położonych w miejscowości Rudnik, gmina Sułkowice, i oznaczonych jako:
działka 3250 odpowiadająca pgr 3205/3 obj. Lwh 482, działka 3251 odpowiadająca pgr 3200/1, obj. Lwh 482; działka 4951 odpowiadająca pgr 3196/22, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00006969/3; działka 4961 odpowiadająca - pgr 209, 3065/3, 3066/2, 3068/2, obj. Lwh 482 oraz pb 210, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00010269/7; działka 4966 odpowiadająca pgr. 3196/17 obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00006969/3 oraz pgr 3194/4 obj. Lwh 482; działka 4970/1 odpowiadająca pgr 3196/13, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00006969/3; działka 4976 odpowiadająca pgr 3196/8; pgr 3196/20 powstałej z pgr 3196/22; obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00006969/3 oraz pgr 3063/4, obj. Lwh 482, działka 4990 odpowiadająca pgr 3071, 3072/1, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00011091/5; działka 5005 odpowiadająca pgr 3083/3, obj. Lwh 482; działka 5012 odpowiadająca pgr 3088/5, obj. Lwh 482 oraz pgr 3090/1, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00011091/5; działka 5016 odpowiadająca pgr 3092/2, obj. Lwh 482; działka 5040 odpowiadająca pgr 3159, obj. Lwh 482 oraz pgr 3160, 3161, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00011091/5; działka 5057 odpowiadająca pgr 3133, obj. Lwh 482; działka 5084 odpowiadająca pgr 3101/2, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00010267/3; działka 5095 odpowiadająca pgr 3116/2, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00010267/3; działka 5103 odpowiadająca pgr 3115/5, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00006969/3; działka 5105 odpowiadająca pgr 3113, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00011091/5 oraz pgr 3114/3, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00006969/3; działka 5532 odpowiadająca pgr 3115/14, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00006969/3; działka 5541 odpowiadająca pgr 3115/21, obj. księgą wieczystą kw. nr KR1Y/00006969/3.
W Lwh 482 własność wpisana jest na rzecz: Marjanny z Blaków Sochowej, Krystyny Socha, córki Tomasza. W kw. nr KR1Y/00006969/3 własność wpisana jest na rzecz: Stefanii Starzec, córki Józefa i Anny, Józefa Szczurek, Marii Flaga, córki Franciszka i Anny, Władysława Francuziak, syna Franciszka i Anny, Józefa Flaga, syna Stanisława i Marii, Ireny Stręk, córki Franciszka i Marii, Marii Francuziak, córki Franciszka i Rozalii, Józefa Stokłosa, syna Franciszka i Salomei, Marii Markiewicz, córki Franciszka i Salomei, Szczepana Starzec, syna Wojciecha i Marii, Marii Profic, córki Szczepana i Julii, Juliana Starzec, syna Szczepana i Julii, Anieli Kaleta, córki Szczepana i Julii, Stefana Starzec, syna Szczepana i Julii, Czesława Kaleta, syna Jana i Stefanii, Stanisława Moskała, syna Romana i Zofii, Krystyny Moskała, córki Piotra i Zofii, Katarzyny Blak, Salomei Latoniowa, Stanisława Starzec, syna Wojciecha, Jana Starzec, syna Wojciecha, Stanisława Krzysztoń, syna Adama, Julii Krzystoniowa, Marianny Blak, córki Franciszka, Zofii Blak, córki Franciszka, Salomei Stokłosawa, Marianny Sochowa, Marii Bernecka, Józefa Bernecki, syna Stanisława, Marii Strękowa, Marii Latoniowa, Marii Strękowa, Marii Francuziakowa, Krystyny Socha, córki Tomasza, Janiny Francuziak, córki Franciszka, Władysława Francuziak, syna Franciszka, Marii Francuziak, córki Franciszka. W kw. nr KR1Y/00011091/5 własność wpisana jest na rzecz: Józefa Flaga, syna Stanisława i Marii, Ireny Stręk, córki Franciszka i Marii, Marii Francuziak, córki Franciszka i Rozalii, Józefa Stokłosa, syna Franciszka i Salomei, Marii Markiewicz, córki Franciszka i Salomei, Salomei Stokłosowa, Marianny Sochowa, Krystyny Socha, córki Tomasza. W kw. nr KR1Y/00010267/3 własność wpisana jest na rzecz: Józefa Szczurek, Katarzyny Blak, Marianny Blak, córki Franciszka, Zofii Blak, córki Franciszka, Marianny Sochowa, Marii Francuziakowa, Krystyny Socha, córki Tomasza.
Co do wszystkich wskazanych nieruchomości został następnie wydany Akt Własności Ziemi nr 433/77 przez Naczelnika Gminy w Sułkowicach na rzecz Marii Sochy z domu Blak, córki Franciszka i Rozalii.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności osoby wyżej ujawnione lub następców prawnych tych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły w tut. Sądzie i udowodniły uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33718305
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne