Ogłoszenie

Ogłoszenie o toczącej się sprawie o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości położonej w Krotoszynie przy ul. Kaliskiej 13

wielkopolskie, Krotszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33718326
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-700 Krotszyn
Ulica
Sienkiewicza

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Krotoszynie za sygn. akt I Ns 151/17 z wniosku Miasta i Gminy Krotoszyn toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości położonej w Krotoszynie przy ul. Kaliskiej 13, stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 1381, o powierzchni 0,0819 ha, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie karta 31.
Zapisanym właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Walenty Poślednik - kupiec, a wpisu dokonano w dniu 4.12.1935 r.
Sąd wzywa osoby zainteresowane niniejszą sprawą, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w sądzie i udowodniły swoje prawo do wskazanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie - o ile zajdą ku temu przesłanki - wydane zostanie orzeczenie zgodne z wnioskiem.
33718326
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne