Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód VIII Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33718948
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 2 grudnia 2013 roku wydanym w sprawie VIII Ns 257/13 z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 400 zł tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji GNiR-III.7570.3.244.2011.JR z dnia 16 kwietnia 2013 roku za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa udziału we własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163/1 o powierzchni 0,0116 ha położonej w obrębie 5-Łany, gmina Markuszów, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może zostać wypłacona podmiotowi, który wykaże uprawnienia do odbioru tej kwoty. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru ww. przedmiotów do depozytu.
33718948
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne