Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33718924
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 12 marca 2013 roku wydanym w sprawie VIII Ns 28/12 z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 285 zł tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji GNiR-III.7570.3.103.2011.EP z dnia 25 sierpnia 2011 roku za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3145/1 o powierzchni 0,0123 ha położonej w obrębie 9-Kurów gmina Kurów, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może zostać wydana podmiotowi, który wykaże prawo własności do wyżej wymienionej nieruchomości przed przejęciem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru ww. przedmiotów do depozytu.
33718924
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne