Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33718936
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 18 lutego 2014 roku wydanym w sprawie VIII Ns 294/13 z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 14.240 zł tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji GNiR-III.7570.7.266.2012.AO z dnia 15 lipca 2013 roku za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 303/1 o powierzchni 0,0102 ha, położonej w obrębie 3-Długie, gmina Wólka, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może zostać wydana podmiotowi, który wykaże prawo własności do wyżej wymienionej nieruchomości przed przejęciem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru ww. przedmiotów z depozytu - w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia.
33718936
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne