Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód VIII Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33718959
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 25 lutego 2014 roku wydanym w sprawie VIII Ns 278/13 z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 30.859 zł tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji GNiR-III.7570.7.8.2012.ZS z dnia 2 lipca 2013 roku za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2138 o powierzchni 0,1636 ha, działka nr 2076/3 o powierzchni 0,0196 ha, działka nr 2242/1 o powierzchni 0,0525 ha, działka nr 2242/3 o powierzchni 0,0225 ha położonych w obrębie 5-Łysaków gmina Wólka, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może zostać wydana podmiotowi, który wykaże prawo własności do wyżej wymienionej nieruchomości przed przejęciem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Sąd wzywa nieustalonych spadkobierców Pana Stanisława Kotyry, s. Tomasza i Katarzyny, oraz Pana Stefana Wojtaszka, s.
Józefa i Zofii, do odbioru ww. przedmiotu z depozytu - w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia.
33718959
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne