Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądou Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33718982
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 21 listopada 2014 roku wydanym w sprawie VIII Ns 283/13 z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 65.240 zł tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji GNiR-III.7570.7.660.2012.AF z dnia 26 czerwca 2013 roku za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/1 o powierzchni 0,0791 ha, działka nr 100/4 o powierzchni 0,0594 ha, działka nr 100/5 o powierzchni 0,0272 ha położonych w obrębie 62-Jakubowice Murowane gmina Lublin, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może zostać wydana podmiotowi, który wykaże prawo własności do wyżej wymienionych nieruchomości przed przejęciem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Sąd wzywa
wierzyciela do odbioru ww. przedmiotów z depozytu - w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia.
33718982
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne