Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód VIII Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33719021
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2013 roku wydanym w sprawie VIII Ns 71/12 z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.219,50 zł tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji GNiR-III.7570.3.593.2011.JŚ z dnia 17 stycznia 2012 roku za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 168/1 o powierzchni 0,1530 ha, działka nr 198/1 o powierzchni 0,0242 ha położonych w obrębie 7 - Olempin gmina Markuszów, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może zostać wydana podmiotowi, który wykaże prawo własności do wyżej wymienionej nieruchomości przed przejęciem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Sąd wzywa nieustalonych spadkobierców pana Henryka Gola, syna Józefa i Emilii, ostatnio zamieszkałego Kłoda, gmina Kurów do odbioru ww. przedmiotu z depozytu - w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia.
33719021
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne