Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód VIII Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33718990
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 16 grudnia 2016 roku wydanym w sprawie VIII Ns 2/12 z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 30.990 zł tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji GNiR-III.7570.3.380.2011.ZS z dnia 24 sierpnia 2011 roku za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113/1 o powierzchni 0,142 ha, działka nr 898/1 o powierzchni 0,0455 ha położonych w obrębie 1 - Chrząchówek gmina Końskowola, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może zostać wydana podmiotowi, który wykaże prawo własności do wyżej wymienionej nieruchomości przed przejęciem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Sąd wzywa spadkobierców wierzyciela Franciszka Karpińskiego, syna Jana i Agnieszki, ur. dnia 22.01.1909 roku, zam. w Chrząchówku lub inne osoby uprawnione do odbioru ww. przedmiotów z depozytu - w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia.
33718990
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne