Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód VIII Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33719005
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 11 października 2012 roku wydanym w sprawie VIII Ns 140/12 z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 88.227 zł tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Lubelskiego w decyzji GNiR-III.7570.2.86.2011.ZS z dnia 13 grudnia 2011 roku za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470/1 o powierzchni 0,0132 ha, działka nr 470/2 o powierzchni 0,0316 ha, położonych w obrębie o6-Kolonia Krępiec gmina Świdnik, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może zostać wydana podmiotowi, który wykaże prawo własności do wyżej wymienionych nieruchomości przed przejęciem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru ww. przedmiotów z depozytu - w terminie 3 lat od ukazania się ogłoszenia.
33719005
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne