Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowgo Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33719009
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin w Lublinie XIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 8 października 2010 roku wydanym w sprawie XIII Ns 29/10 z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty
10 442,11 zł tytułem środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może zostać wydana spadkobiercom Mariana Świerszczyńskiego. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru ww. przedmiotów do depozytu - w terminie lat trzech od ukazania się ogłoszenia.
33719009
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne