Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719248
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Busku-Zdroju pod sygnaturą akt I Ns 333/17 z wniosku Leokadii Liry z udziałem: Lucjana Liry, Henryka Preficza, Gminy Nowy Korczyn toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Nowy Korczyn o nr. 1058/2 o powierzchni 0,01 ha na rzecz Leokadii Lira i Lucjana Liry.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności poprzednich właścicieli - następców prawnych małż. Preficz ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa pod rygorem stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
33719248
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne