Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Lubień Kujawski

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719434
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

Szczegóły



OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się postępowanie z wniosku Józefa Rybińskiego i Ireny Rybińskiej w sprawie I Ns 651/17 o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 25 o powierzchni 3,39 ha, położonej we wsi Nowa Wieś gm. Lubień Kujawski, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku nie można stwierdzić, czy jest urządzona księga wieczysta albo zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, prawnych właścicieli nieruchomości, poprzednich posiadaczy, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33719434
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne