Ogłoszenie

Komunikat

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719512
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 810/17, z wniosku Jana Kurka i Mieczysławy Kurek, z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 1968/1, o powierzchni 0,0385 ha, mającej urządzoną w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim księgę wieczystą nr KI1O/00001961/1, przez współposiadaczy samoistnych - małżonków: Jana Kurka i Mieczysławę Kurek.
Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności spadkobierców małżonków: Józefa Robaka i Anny Robak, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33719512
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne