Ogłoszenie

Komunikat

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719517
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kosciuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 451/17 z wniosku Mirosława Kobieli, z udziałem Marianny Kobieli i innych, o stwierdzenie nabycia spadków: po Janie Kobieli (Kobiela), synu Józefa i Marianny, zmarłym w dniu 13 sierpnia 2015 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu oraz po Łukaszu Kobieli (Kobiela), synu Jana i Lucyny, zmarłym w dniu 20 stycznia 2016 r. w Holzwickede (Niemcy), mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W skład spadków wchodzi położona w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rzeczki nieruchomość w postaci działek gruntu oznaczonych numerami 25/2 i 29/4, o łącznej powierzchni 0,9146 ha, mająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim księgę wieczystą nr KI1O/00063015/7.
Sąd wzywa spadkobierców Jana Kobieli (Kobiela) i Łukasza Kobieli (Kobiela), aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33719517
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne