Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719712
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
Słoneczna 3

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Dębicy Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 739/16 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Banku S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Kordiak synu Bronisława i Heleny zmarłym dnia 20.08.2011 r. w Straszęcinie ostatnio stale zamieszkałym w Dębicy. Córki spadkodawcy Agata Wójcik i Marta Kordiak odrzuciły spadek po ww.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa, w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w tym postępowaniu.
Dla nieznanych z miejsca pobytu uczestniczki Agaty Wójcik i małoletniej uczestniczki Sophie Teresy Kordiak został ustanowiony kurator w osobie Teresy Kähler.
33719712
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne