Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719713
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
Sienkiewicza 27

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 427/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Andrzeju Kanios s. Mariana i Janiny, zmarłym 12 czerwca 2017 r. w Babulach.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych wymienionego, by w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33719713
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne