Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719726
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółySygn. akt I Ns 502/17


OGŁOSZENIE
Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Krośnie zezwolił wnioskodawcy Gminie Krosno - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie na złożenie do depozytu sądowego przedmiotu w postaci kompletu kluczy w ilości 2 sztuk do mieszkania Pani Ireny Waśko, zmarłej w dniu 15 maja 2017 r., położonego w Krośnie przy ul. Mickiewicza 10/9.
Sąd wzywa wierzycieli - spadkobierców Ireny Waśko do odbioru depozytu z zastrzeżeniem, że odbiór depozytu ma nastąpić pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Irenie Waśko.
33719726
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne