Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zawiadamia o upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika - braw Sp. z o.o.

lubuskie, Gorzów wlkp.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719859
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
Roosevelta 16/2

SzczegółyOgłoszenie upadłości Braw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
"Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 października 2017 r. sygnatura akt V GU 54/17 (obecnie V GUp 50/17), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - Braw sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 17/3; KRS 0000573617.
Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Anny Kuśnierz-Milczarek, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Sebastiana Góreckiego, oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.).
W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym."
33719859
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne